+ (34) 93 861 47 83
ca   es
Dimecres, Setembre 18, 2019

Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), GRANOLLERS MERCAT informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l'entitat, mitjançant els formularis situats en el seu lloc web, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de GRANOLLERS MERCAT, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, GRANOLLERS MERCAT informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça:
GRANOLLERS MERCAT
Can Muntanyola
Pol. Ind. Palou Nord
Camí del Mig, 22
08401 Granollers
Q-0801347-F

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a GRANOLLERS MERCAT, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l'usuari es compromet a notificar a GRANOLLERS MERCAT qualsevol variació i que GRANOLLERS MERCAT té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si mateixa o com a cessionària, GRANOLLERS MERCAT. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de GRANOLLERS MERCAT.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GRANOLLERS MERCAT es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. GRANOLLERS MERCAT té el seu domicili a Can Muntanyola, Pol. Ind. Palou Nord, Camí del mig, 22, Granollers Espanya.

app iphone
app google

Inscripció

fira nuvis inscripció

Ver Galeria 2014

galeria-2014-cat

Descarregar invitació

descargar-invitacion-cat-2015-190

 

OFICINES

Granollers Mercat Fires
Can Muntanyola
C/Camí del Mig, 22 - Pol. Ind. Palou Nord
 08401-Granollers
Tel. 93 861 47 83
Email:   ccorrea@ajuntament.granollers.cat

 

 

Map
RECINTE FIRA

ROCA UMBERT
FÀBRICA DE LES ARTS
C/ Enric Prat de la Riba, 77
08401 Granollers
Tel. 93 861 47 83
Email:   ccorrea@ajuntament.granollers.cat

 

 

Map
Scroll to top